Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının 01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Akademik Faaliyetlere İlişkin 2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Süreci

Duyuru

Üniversitemiz öğretim elemanlarının 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen akademik faaliyetlere ilişkin 2022 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuru süreci, 03.01.2022 tarihinde başlayacaktır.

Puan hesaplaması, https://yoksis.yok.gov.tr sayfasından üzerinden yapılacak olup, akademik faaliyetlere ilişkin “Akademik Teşvik Başvuru Çıktısı”, imzalanıp başvuru dosyasına eklenecektir.

Teşvik ödeneği başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
03 – 07 Ocak 2022 Öğretim Elemanlarının YÖKSİS’ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması.
10 – 14 Ocak 2022 İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından başvuruların değerlendirilmesi.
18 Ocak 2022 Fakülte Dekanları tarafından ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının inceleme sonuçlarına ilişkin karar tutanakları ve değerlendirmelerini Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.
20 – 27 Ocak 2022 Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından teşvik başvurularının değerlendirilmesi
28 Ocak 2022 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının Üniversite web sitesinden ilan edilmesi.
31 Ocak – 04 Şubat 2022 Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na yazılı olarak itiraz edilmesi.
07 – 09 Şubat 2022 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların değerlendirilip, sonuçlandırması.
10 Şubat 2022 Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması. Maaş-Tahakkuk birimine bildirilmesi