Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının 01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Akademik Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Süreci

Üniversitemiz öğretim elemanlarının 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen akademik faaliyetlere ilişkin 2023 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuru süreci, 02.01.2024 tarihinde başlayacaktır.

Akademik Teşvik Ödeneği başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru sürecinde dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Süreç içindeki kullanılacak formlar aşağıda yer almaktadır.