Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının 2022 Yılı İçerisinde Gerçekleştirdikleri Faaliyetlerine Yönelik Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Süreci

Üniversitemiz öğretim elemanlarının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik akademik teşvik ödeneği başvuru süreci, 02.01.2023 tarihinde başlayacaktır.

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Takvimi aşağıda yer almaktadır.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
02 – 06 Ocak 2023 Öğretim Elemanlarının YÖKSİS’ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması.
09 – 13 Ocak 2023 İlgili Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırması.
16 Ocak 2023 Fakülte Dekanlığının, İlgili Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının inceleme sonuçlarına ilişkin karar tutanağı, Değerlendirme Raporu ve Puan Tablosunu Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi için son gün.
19- 24 Ocak 2023 Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından teşvik başvurularının değerlendirilmesi
26 Ocak 2023 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının Üniversite web sitesinden ilan edilmesi.
27 Ocak-02 Şubat 2023 Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na yazılı olarak itiraz edilmesi.
03- 07 Şubat 2023 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların değerlendirilip, sonuçlandırması.
08 Şubat 2023 Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması. Maaş-Tahakkuk birimine bildirilmesi