Uzaktan Eğitim Sertifika Programları Yeni Dönem Başvuruları Başladı

MGÜ’ DE E-SERTİFİKA PROGRAMLARI BAŞLIYOR

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi çatısı altında açılacak e-sertifika programları yeni dönem başvuruları başladı. Mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen programlar için 6 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan sanatın farklı alanlarında açtığı e-sertifika programlarını katılımcılarla buluşturacak. Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri tarafından bilimsel gelişmeler ve sektörel gereksinimler gözetilerek, uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanan programlar “Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi” çatısı altında katılımcılara sunulacak.

Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden online olarak gerçekleşecek programların sonunda katılımcılara e-sertifika belgesi verilecek. Programlarda canlı derslerin yanı sıra içeriğe göre PDF veya E-Kitap formatındaki kitaplar, eğitime yardımcı mp3 kayıtları, haftalık ders konularının işlendiği ders videoları, her konudan sonra mini testler ve ödevler gibi öğrenme ortamları oluşturulacak.

‘E-Sertifika programlarının ön kayıtları başladı’

Öğretici e-sertifika programları için ön kayıt başvuruları 06 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. Ön kayıt süreci tamamlandıktan sonra programa göre 20 Şubat 2022 tarihinden itibaren derslere başlanacak.

Programda; Temel Makâm Müziği Teorisi, Resim Okuma, Temel Armoni, Türk Mûsikîsinde Terkîbler başlığında eğitimler yer alıyor.

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları ise şöyle;

“Temel Makâm Müziği Teorisi”

Türk mûsikîsi perde ve makâm anlayışını, gelenekli ve günümüz bakış açısıyla değerlendirerek karşılaştırmalı ele almayı amaçlayan Temel Makâm Müziği Teorisi programı 12 hafta sürecek. Programı tamamlayan öğrenciler, Perde, Aralık, Âhenk ve Makâm konularında bilgi sahibi olacak. Ayrıca eğitim, Makâm müziğini gelenekli yönüyle öğretmeyi ve katılımcıyı Makâm analizi yapabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

“Resim Okuma”

Görsel okuryazarlık yoluyla nesnel ve eleştirel düşünme yeteneğini sanat/tasarım alanında uygulamayı ve değerlendirmeyi öğretmeyi amaçlayan Resim Okuma programı 8 hafta sürecek.

Programın katılımcılara genel sanat bilimi hakkında temel bilgiye sahip olmalarını, görsel okuryazarlık becerilerini kazandırmayı, görsel sanatların resim alanından seçilen dünya arşivindeki eserlerinin eleştirisi yoluyla sanat/tasarım ürünü üzerine entelektüel birikim oluşturmayı ve bir sanat nesnesi hakkında konuşabilme becerisi kazandırmayı amaçlıyor.

“Temel Armoni”

Müzik teorisinin dört temel adımı olan Temel Müzik/Notasyon Bilgileri, Aralıklar, Diziler, Akorları içeren Temel Armoni program 8 hafta sürecek. Program katılımcılara bu dört temel adımı uygulamaya (çalmaya/söylemeye) alt yapı sağlayacak şekilde oturmasını sağlamak ve müzikal okuryazarlık becerisi kazandırmayı amaçlıyor.

“Türk Mûsikîsinde Terkîbler”

Türk mûsikîsi makâm ve terkîb anlayışını, gelenekli ve günümüz bakış açısıyla değerlendirerek karşılaştırmalı ele almayı planlayan Türk Mûsikîsinde Terkîbler programı ise 16 hafta sürecek. Program, Makâm ve Terkîb konularında bilgilendirmeyi, makâm müziğini gelenekli yönüyle öğretmeyi, Terkîblerin nasıl oluştuğunu ve 200’e yakın terkîb hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor.

Programlar hakkında detaylı bilgi için https://esertifika.mgu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.