20.05.2024 Tarihli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Sözlü Sınav Sonuçları

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca 12.11.2023 tarihinde Üniversitemizce yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olan adaylar için Rektörlüğümüz tarafından 20.05.2024 tarihinde sözlü sınav yapılmıştır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların 21-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) ilgili sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Sınav sonuçlarına dair itirazların değerlendirilerek sözlü sınav sonuçlarının kesinleşmesine müteakip, adayların başarı puanları hesaplanmak suretiyle asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

Sözlü sınava katılan adaylara ilanen duyurulur.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.