Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
Tez Savunma Sınavları Takvimi

Program Öğrenci Tez Adı Sınav Tarihi Tez Danışmanı Sınav Saati *Erişim Linki
Müzik
Bilimleri ve
Teknolojiler
i Fakültesi/
Müzikoloji
Bölümü/
Müzik
Bilimleri
Doktora
Programı
Sinan UÇAR Deneysel Çalgıların
Tasarımsal Süreçleri,
İşlevsellikleri,
Dönüşümleri ve Çalgı
Yapım Kültürü İçinde
Konumlandırılışları
27.05.2024 Prof. Dr.
Hakkı Alper
MARAL
16.00 https://zoom.us/j/93712873133?pwd=L2xSMDgrV0lBUmRJYWkrVFVndklqUT09

Sınavlar (kapalı jüri değerlendirme kısımları haricinde) zoom programı üzerinden izleyicilere açık olarak gerçekleştirilecektir. İzleyicilerin katılım taleplerinin kabul edilebilmesi için zoom programı üzerinden isimlerinin açıkça görülmesi ve programın izin verdiği katılımcı sayısının aşılmaması gereklidir.