2020-2021 ERASMUS Dil Sınavı Sonuçları ve ERASMUS Not Sıralamaları

Değerli öğrencilerimiz,

2020-2021 Erasmus+ Dil Sınavı sonunda Erasmus Not Sıralamaları aşağıdaki bağlantı aracılığıyla erişiminize sunulmuştur.

2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği – Erasmus Not Sıralaması

Yukarıdaki bağlantılarda yer alan tablo, Erasmus Dil Sınavı’nın %50’si ile Genel Not Ortalaması’nın %50’si temel alınarak oluşturulmuş olan Erasmus Notları’nı göstermektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitelere Erasmus hibesi tahsis edildikten sonra Asil ve Yedek listeler tekrar ilan edilecektir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitelere hibe tahsisi yapılmadan hiçbir öğrencimize hibe güvencesi verememekteyiz. Hibe değerlendirme çalışmasının ardından oluşacak olan Asil ve Yedek listeler internet sayfamızda ilan edilecektir. Bu tarih itibariyle öğrencilerin yapması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

NOT: Erasmus notunuz ile ilgili herhangi bir rakamsal yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız (öğrenci numarası, transkript, hesaplama vb.) erasmus@mgu.edu.tr adresine e-posta ile bildirdiğiniz takdirde, başvuru belgeleriniz üzerinde gerekli inceleme yapılarak size geri bildirim yapılacaktır. Gerekli görülmesi durumunda mevcut liste güncellenerek tekrar ilan edilecektir. Bunun dışında herhangi bir güncelleme gerçekleşmeyecektir.

NOT 2: Bilindiği gibi, Erasmus+ programının çevrimiçi başlaması, çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir. Bununla birlikte, hareketliliğin başlama ve sonlanma biçimlerini, bunun yanı sıra hareketliliğin hibelendirme biçimini COVID-19 salgınının seyri belirleyecektir. Buna göre, hareketliliğin başlama ve sonlanma, yanı sıra hibelendirme biçimleriyle ilgili olarak Türkiye Ulusal Ajans Erasmus+ Program Koordinatörlüğü tarafından uygun görülmüş olan ihtimaller aşağıdaki gibidir:

a. Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b. Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez. Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar 3.a maddesinin II. bendine göre karşılanır.

c. Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. 3.c’deki kurallara göre hibe verilir.

a. Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

e. Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

f. Kurumsal destek hibesi: ister karma, ister tamamen çevrimiçi hareketlilik olsun yükseköğretim kurumu kurumsal destek hibesi alır.

Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi tarafından 2020-2021 Erasmus+ Hibe değerlendirme çalışması yapıldıktan sonra gerekli bilgilendirme yapılacaktır.