2021-1 KPSS Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanmaya
Hak Kazanan Adaydan İstenilen Belgeler

2021-1 Kamu Personeli Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayın atanma işlemlerine esas olmak üzere aşağıdan belirtilen belgeleri 26.07.2021-09.08.2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

1- Atama Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

2- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

3- Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak Onaylı Denklik Belgesi)

4- Varsa ortaöğretim veya lisede hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belgenin aslı

5- Askerlik şubesinden Askerli Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek için)

6- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

7- Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- 4 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak son 6 ay içinde biyometrik olarak çekilmiş)

10- İkametgah Belgesi ( E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

11- Mal Bildirim Formu ( Personel Daire Başkanlığı/Formlar internet sayfasından alınacaktır.)

12- Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli

13- Onaylı SGK Hizmet Dökümü (çalışmışsa)

Evrakların Personel Daire Başkanlığına 9 Ağustos 2021 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen eksiksiz teslim edilmesi, atama işlemlerinin gecikmeden yapılabilmesi için önem arz etmektedir.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.