2022-1 KPSS Sonuçlarına Göre Üniversitemize
Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

2022-1 Kamu Personeli Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adaylardan atanma işlemlerine esas olmak üzere aşağıdan belirtilen belgeleri 22.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

1- Atama Başvuru Formu için TIKLAYINIZ
2- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)
3- Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak Onaylı Denklik Belgesi)
4- Varsa ortaöğretim veya lisede hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belgenin aslı
5- Askerlik şubesinden Askerli Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek için)
6- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
7- Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış)
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- 4 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak son 6 ay içinde biyometrik olarak çekilmiş)
10- İkametgah Belgesi ( E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
11- Mal Bildirim Formu ( Personel Daire Başkanlığı/Formlar internet sayfasından alınacaktır.)
12- Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli
13- Onaylı SGK Hizmet Dökümü (çalışmışsa)

 

Evrakların Personel Daire Başkanlığına 5 Ağustos 2022 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen eksiksiz teslim edilmesi, atama işlemlerinin gecikmeden yapılabilmesi için önem arz etmektedir.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.

 

NOT: İstenilen belgeleri eksiksiz olarak teslim eden adaylara, 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3/(1) “Arşiv araştırması, statüsü ve çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır.” hükmü uyarınca Arşiv Araştırması yapılması gerekmektedir. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip adayların atama işlemleri yapılacaktır.