31/12/2022 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir. Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)
2. Nüfus Cüzdanı Sureti
3. Özgeçmiş ve yayın listesi ile ilan açıklamasında belirtilen alanlar başta olmak üzere tüm bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeler (Tüm belgelerin online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.)
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge
5. Lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik belgesi ve doçentlik belgesi (Yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)
6. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
7. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
8. Adli sicil kaydı belgesi
* Başvurularda E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru Hakkında Bilgiler:

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ndeki başvurulan kadroya ait atanma şartları ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlaması gerekmektedir.
3- Tüm başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
4- İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
6- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ABD/ASD ÜNVAN ADET DERECE ŞARTLAR
2022-03-1 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI GELENEKSEL TÜRK SANATLARI PROFESÖR 1 1 Geleneksel Türk El Sanatları alanında sanatta yeterlik veya doktora derecesi almış olmak. Güzel Sanatlar Temel Alanı, Geleneksel Türk Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Türk Minyatür Sanatı alanında akademik çalışma yapmış olmak.
2022-03-2 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PROFESÖR 1 1 Türkiye’de Özel Televizyonculuğun Tarihi ve AB Müzakere Sürecinde Basın alanlarında akademik çalışma yapmış olmak.
2022-03-3 İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Müzik ile ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının birinde Sanatta Yeterlik veya Doktora yapmış olmak. Flüt çalgısı üzerine sanatsal etkinlikleri olmak.
2022-03-4 İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ ÇALGI EĞİTİMİ TUŞLU ÇALGILAR DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 5 Müzik ile ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının birinde yüksek lisans ve Sanatta Yeterlik veya Doktora yapmış olmak. Piyano çalgısı üzerine sanatsal etkinlikleri olmak.
2022-03-5 MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ MÜZİK EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 Müzik Eğitimi ile ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının birinde yüksek lisans ve doktora derecesi almış olmak. Güzel Sanatlar Temel Alanı, Müzik alanında doçentliğini almış olmak. Müzik Teorisi alanında akademik çalışma yapmış olmak.
2022-03-6 MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 5 Resim-İş Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Otoetnografi alanında akademik çalışma yapmış olmak.