Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca Üniversitemize 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin başvurularında aranan şartlar, gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme tarihleri ile kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1- Öğrencinin ağırlıklı genel akademik not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması zorunludur.

2- Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer diploma programına kayıtlı veya izinli olması ve öğrencilik haklarından yararlanıyor olması zorunludur.

3- Yatay geçiş başvurusunda bulunan aday, kayıtlı olduğu programda öngörülen zorunlu derslerin tümünü almamış, öngörülen minimum krediyi sağlamamış ve almış olduğu tüm dersleri başarmamış ise başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

4- Adayın kayıtlı olduğu programa giriş yılında, başvurduğu program merkezi sistemle öğrenci kabul ettiyse merkezi sisteme göre, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ettiyse özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların başvuru koşullarına tabi olur.

5- Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın, varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat, sınav, portfolyo değerlendirmesi vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

6- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde, diğer şartların yanı sıra, başvurulan bölümün yapacağı sınavda da başarılı olma şartı aranır.

7- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından, yurt dışındaki üniversitelerden, Vakıf üniversitelerinden, Eğitim Fakültelerinden, (Üniversitemiz Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesine Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden yapılan başvurularda bu şart aranmaz) açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarından, devlet üniversitelerinin yurtdışındaki üniversiteler ile birlikte yürüttükleri uluslararası ortak lisans programlarından öğrenci kabul edilmez.

8- Yatay Geçiş Başvurusunda bulunan aday, daha önce yatay, dikey ve kurum içi geçiş yapmamış olmalıdır.

9- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.

II-GEREKLİ BELGELER

1- Başvurular Üniversitemizin web adresinden (www.mgu.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

2- Not belgesi (Transkript), başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alacağı, izlediği bütün derslerin, o derslerden aldığı notların ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.

3- Öğrenci Belgesi.

4- Yatay Geçiş yapmadığı gösteren belge. (Öğrenci belgelerinde yazanlar için ayrıca istenmeyecektir.)

5- Öğrencinin Not Belgesi (Transkript)’nde yer alan derslerin içerikleri.

6- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.(Not Belgesi (Transkript)’nde yazanlar için ayrıca istenmeyecektir.)

7- TYT Sınav Sonuç Belgesi ( www.osym.gov.tr web adresinden sağladıkları yerleştirildikleri yıla ait TYT Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı.)

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM 2. SINIF YURTİÇİ 2.SINIF YURTDIŞI 3.SINIF YURTİÇİ 3.SINIF YURTDIŞI
MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ MÜZİKOLOJİ 2 1 2 1
MÜZİK TEORİSİ 2 1 2 1
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ 2 1 2 1
İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ ÇALGI EĞİTİMİ 2 1 2 1
SES EĞİTİMİ 2 1 2 1
MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ 10 0 10 0
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 2 0 2 0
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihleri Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihleri Yedek Kayıt Tar.
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
26 Temmuz 2021 30 Temmuz 2021 09 Ağustos 2021 13 Ağustos 2021 20 Ağustos 2021 31 Ağustos 2021 02 Eylül 2021 03 Eylül 2021
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİ
FAKÜLTE BÖLÜM KILAVUZ
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzikoloji Bölümü
Müzik Teorisi Bölümü
Müzik Teknolojisi Bölümü
İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü
Ses Eğitimi Bölümü
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü
Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü