Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

Üniversitemiz Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır.

KILAVUZLAR VE SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENMİŞTİR.

Başvurular 23 Ağustos 2021 (Saat 08:00) – 31 Ağustos 2021 (Saat 17:00) tarihleri arasında, Üniversitemiz internet sayfasından ( www.mgu.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Adaylar en fazla 2 farklı program tercih edebilirler. Başvuru kabul süreçleri ve diğer detaylar Ana Bilim/Ana Sanat Dallarının Özel Yetenek Giriş Sınav Kılavuzlarında yer almaktadır.

A-KONTENJANLAR
LİSANSÜSTÜ PROGRAM T.C. UYRUKLU YABANCI UYRUKLU YATAY GEÇİŞ
T.C. Y.U.
Tezli Yüksek Lisans
Müzikoloji Ana Bilim Dalı 5 1 1 1
Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı 5 1 1 1
Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı 5 1 1 1
Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı 32 3
Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı 7 1
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı* 5 1 2
Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı 5 1 2
Doktora Müzik Bilimleri 10 2 1 1
Sanatta Yeterlik Müzikte İcra 25 3

* Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapan adayların mülakatta çalgı veya ses alanındaki yeterliklerinin belirlenmesi için;

Batı Müziği Çalgıları: Adayın çalgısına olan hâkimiyetini ve teknik becerisini gösterebileceği iki eser ve bir etüt icra etmesi beklenmektedir. (Seçilen eserlerden biri Türk eseri olmak zorundadır.)

Türk Müziği Çalgıları: Türk Sanat Müziği icrası için makamsal bilgi ve beceriyi ortaya koyacak nitelikte bir taksim icrası, adayın çalgısına olan hâkimiyetini ve teknik becerisini gösterebileceği bir eser icrası (sirto, longa vb.) ve saz semaisi formunda bir eser icrası beklenmektedir. Türk Halk Müziği icrası için makamsal bilgi ve beceriyi ortaya koyacak nitelikte bir açış (taksim) icrası, adayın çalgısına olan hâkimiyetini ve teknik becerisini gösterebileceği iki eser icrası beklenmektedir.

Ses Eğitimi/Şan: Adayın aria/aria antiche/lied türlerinden herhangi birinde bir eser ile bir Türk eseri icra etmesi beklenmektedir.

B-2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN SINAV TAKVİMLERİ
Lisansüstü Program Başvuru Tarihleri Dosya Değerlendirme Alan Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Duyurulması Alan Sınavı ve Mülakat Tarihleri
Tezli Yüksek Lisans
Müzikoloji 23-31 Ağustos 2021 23-31 Ağustos 2021 * 06-07 Eylül 2021
Müzik Teorisi 23-31 Ağustos 2021 28 Ağustos-01 Eylül 2021 02 Eylül 2021 06-07 Eylül 2021
Müzik Teknolojileri 23-31 Ağustos 2021 01 Eylül-04 Eylül 2021 * 06-07 Eylül 2021
Çalgı Eğitimi 23-31 Ağustos 2021 01 Eylül – 03 Eylül 2021 06 Eylül 2021 07-09 Eylül 2021
Ses Eğitimi 23-31 Ağustos 2021 01 Eylül – 03 Eylül 2021 06 Eylül 2021 07-09 Eylül 2021
Müzik Eğitimi 23-31 Ağustos 2021 03 Eylül 2021 08-09 Eylül 2021
Görsel Sanatlar Eğitimi 23-31 Ağustos 2021 03 Eylül 2021 08-09 Eylül 2021
Doktora Müzik Bilimleri 23-31 Ağustos 2021 23-31 Ağustos 2021 02-03 Eylül 2021
Sanatta Yeterlik Müzikte İcra Sanatta Yeterlik 23-31 Ağustos 2021 01 Eylül-03 Eylül 2021 06 Eylül 2021 07-09 Eylül 2021
* Müzikoloji ve Müzik Teknolojileri Programlarında Dosya İncelemesi ve Alan sınavı/Mülakat birlikte değerlendirileceği için başvurusu uygun bulunan adayların tümü Alan Sınavına girecek ve ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
C- YERLEŞTİRME SÜRECİ
SONUÇLARIN İLANI 10 Eylül 2021
KESİN KAYIT TARİHLERİ 13-17 Eylül 2021
YEDEK KAYIT TARİHİ 21-24 Eylül 2021
D- YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekir. Not durum belgeleri farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.

b) Yabancı uyruklu adaylar için varsa Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmak.

c) Müzik Eğitimi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programları dışında ALES aranmayacaktır.

d) Yabancı dil notu şartı aranmayacaktır.

E- DOKTORA ve SANATTA YETERLİK PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Doktora programlarına başvuracak adayların Tezli Yüksek Lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekir. Not durum belgeleri farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.

b) YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 55 ve üzeri puan almış olmak.

c) Yabancı uyruklu adaylar için varsa Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmak.

d) ALES şartı aranmayacaktır.

F- YATAY GEÇİŞ

a) Tezli Yüksek Lisans programlarına yatay geçiş başvurularında en az bir dönem, bağlı bulunduğu mevcut programda başarılı olmak ve tez aşamasına geçmemiş olmak,

b) Doktora programlarına yatay geçiş başvurularında ise Müzikoloji veya Müzik Bilimleri programlarından birinde fiilen doktora öğrencisi olmak, en az bir dönem bağlı bulunduğu mevcut programda başarılı olmak ve henüz doktora yeterlik sınavına girmemiş olmak gerekmektedir.

G- 2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANÜSTÜ PROGRAMLAR GİRİŞ KILAVUZLARI
LİSANSÜSTÜ PROGRAM KILAVUZ
Müzikoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Müzik Teorisi Tezli Yüksek Lisans Programı
Müzik Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Çalgı Eğitimi ve Ses Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programları
Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Görsel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Müzik Bilimleri Doktora Programı
Müzikte İcra Sanatta Yeterlik