Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

Üniversitemiz Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü 2023–2024 Eğitim-Öğretim Yılı için aşağıda belirtilen program ve kontenjanlarda öğrenci alacaktır. Başvurular 7 Ağustos 2023 (saat: 10.00) – 18 Ağustos 2023 (saat: 17.00) tarihleri arasında aşağıda verilen linkten çevrimiçi (online) olarak yapılacak olup adaylar başvurdukları programa ait sınav kılavuzlarına belirtilen linklerden ulaşabilecektir.

KONTENJANLAR
Program T.C. Yabancı
Tezli Yüksek Lisans
Müzikoloji Ana Bilim Dalı 9 2
Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı 5 1
Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı 3 1
Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı 30 5
Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı 6 1
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 15 2
Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı 10 2
Doktora Müzik Bilimleri 10 2
Sanatta Yeterlik Müzikte İcra 30 5
SINAV VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri Ön Değerlendirme Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların İlanı Sınav Tarihleri* Sonuçların İlanı Kesin Kayıt Tarihleri Yedek Kayıt İlanı Yedek Kayıt Tarihleri
7-18 Ağustos 21-25 Ağustos 29 Ağustos 5-8 Eylül 12 Eylül 18-21 Eylül 22 Eylül 25-26 Eylül

* Sınavlar belirtilen tarih aralığı içinde yapılacak olup her program için kesin sınav tarihleri sınava girmeye hak kazanan adaylar listesi ile birlikte ilan edilecektir. Adayların bu ilanı takip etmesi gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

(Programa özgü şartlar için ilgili kılavuza bakınız)

a) Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekmektedir. Not durum belgeleri (transkript) farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.

b) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına bağlı merkezler tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde Türkçe Dil Seviyesini gösteren bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adaylar, geçici kayıtları yapılarak 1 (bir) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılacaklardır. Bu süre sonunda C1 düzeyinde Türkçe Dil seviyesini gösteren bir belge ibraz edememeleri durumunda geçici kayıtları silinecektir.

c) Yüksek Lisans Programlarına başvuruda Yabancı dil notu şartı aranmayacaktır.

d) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların başvuruda YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

e) Müzik Eğitimi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) herhangi bir puan türünden 55 (elli beş) puan veya üzeri almış olması gerekmektedir. Diğer programlarda ALES şartı aranmayacaktır.

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Doktora programlarına başvuracak adayların Tezli Yüksek Lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 3,00 ve üzeri olması gerekmektedir. Not durum belgeleri (transkript) farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.

b) YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 55 (elli beş) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

c) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına bağlı merkezler tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde Türkçe Dil Seviyesini gösteren bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adaylar, geçici kayıtları yapılarak 1 (bir) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılacaklardır. Bu süre sonunda C1 düzeyinde Türkçe Dil seviyesini gösteren bir belge ibraz edememeleri durumunda geçici kayıtları silinecektir.

d) Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarına başvurularda ALES şartı aranmayacaktır.

e) Yüksek Lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların başvuruda YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.