Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Adayları İçin Duyuru

Sevgili Adaylarımız,

Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Alan Bilgisi Sınavına girecek olan adayların listesi aşağıda sunulmuş olup, sıralama aday başvuru numarasına göre yapılmıştır.

Alan Bilgisi Sınavı ve Mülakat Tarihi: 06.09.2021

Saat: 10.00

Yer: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Binası

Adaylarımız önce yazılı sınava, ardından sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavın 06 Eylül 2021’de tamamlanamaması durumunda 07 Eylül 2021 günü saat 10.00’da ikinci oturum başlatılacaktır. Hangi adayın ikinci oturuma katılacağının belirli olmamasından ötürü tüm adayların 06 ve 07 Eylül günlerinde sınavda olma olasılıklarını dikkate almaları istenmektedir. Adayların herhangi bir sebeple sınav zamanı hazır bulunmamaları durumunda sorumluluk kendilerine aittir.

Başarılar Dileriz.