Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı ve Müzikte İcra Sanatta Yeterlik Programı Alan Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi İle Sınav Tarih ve Saatleri

Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı ve Müzikte İcra Sanatta Yeterlik Programı Alan Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi ile Sınav tarih ve saatleri aşağıda sunulmuştur.

Tüm adaylarımıza başarılar dileriz.