Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Adayları İçin Duyuru

Sevgili Adaylarımız,

Müzikoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Alan Bilgisi Sınavına girecek olan adayların listesi aşağıda sunulmuş olup, sıralama aday başvuru numarasına göre yapılmıştır.

Alan Bilgisi Sınavı ve Mülakat (Sözlü Sınav) Tarihi: 06 Eylül 2021

Saat: 10.00

Yer: Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 4. Kat (412 no’lu derslik ve 413 no’lu amfi)

* Tüm adaylar eş zamanlı olarak yazılı alan bilgisi sınavına ilan edilen saat ve dersliklerde katılacaklardır. Ardından mülakat aşamasına geçilecektir. Sözlü sınavın 06 Eylül 2021’de tamamlanamaması durumunda 07 Eylül 2021 günü saat 10.00’da ikinci oturum başlatılacaktır. Hangi adayın ikinci oturuma katılacağının belirli olmamasından ötürü tüm adayların 06 ve 07 Eylül günlerinde sınavda bulunma olasılıklarını dikkate almaları istenmektedir. Adayların herhangi bir sebeple sınav zamanı hazır bulunmamaları durumunda sorumluluk kendilerine aittir.

Başarılar Dileriz.