Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Adayları İçin Duyuru

Sevgili Adaylarımız,

Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Dosya Değerlendirme Sonuçları aşağıda sunulmuş olup, sıralama aday numarasına göre yapılmıştır.

Alan Bilgisi Sınavı ve Mülakat Tarihi: 06.09.2021

Saat: 10.00

Yer: Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 111, 112, 113 no’lu derslikler

Tüm adaylarımızın toplu olarak girecekleri yazılı sınavın hemen ardından başlayacak olan mülâkatlarla beraber giriş sınavımızın aynı gün içinde tamamlanması planlanmaktadır.

* Pandemi koşulları dikkate alınarak Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Programı Kılavuzunda ilân edilen 06-07.09.2021 tarihleri ihtiyaten verilmiş olup, programa başvuru sayısı gözetilerek 07.09.2021 tarihi program dışı bırakılmıştır.

Başarılar Dileriz.