Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Yürürlüğe Girmiştir

Üniversitemizde bilimsel çalışmalara yönelik kalitenin arttırılması ve nitelikli araştırmaların teşvik edilmesi amacıyla bilim disiplinleri arasındaki farklılıklar da göz önünde bulundurularak oluşturulan, “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” 28.03.2024 tarihli ve 2024/15 sayılı Üniversitemiz Senatosu Kararı kabul edilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 04.04.2024 tarihli kararı ile uygun bulunmuştur.

Personel Daire Başkanlığımız sekretaryasında ilk kez 22.12.2022 tarihinde tüm akademik birimlerimizin görüşü alınmak suretiyle başlayan yönerge hazırlık sürecimiz, birimlerimizin ek görüş ve talepleri doğrultusunda işbirliği ile tamamlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onayı ile yürürlüğe giren Yönergemizde, Üniversitemiz öğretim üyeleri için geçiş hükmüne de yer verilmiştir. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergemiz; Üniversitemizde görev yapan doktor öğretim üyelerinin, doktor öğretim üyeliğine yeniden atanmalarında ve üniversitemizde görev yapan Doktor Öğretim Üyelerinin Doçent, Doçentlerin Profesör kadrosuna başvurularında 01.01.2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin Üniversitemize faydalı olmasını dileriz.

Yönergemize;

YÖK https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri web sayfasından veya

Üniversitemiz https://www.mgu.edu.tr/mgu-mevzuat/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.