Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü
4/B (Sözleşmeli Personel) İlanı 1. Yedek Yerleştirme Sonuçları

27.05.2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilecek personel alım ilanı başvuru süreci tamamlanmıştır.

Başvuru sonuçları https://personelilan.mgu.edu.tr adresinden yayımlanmaktadır.

Asil adaylar yerine yedek olarak yerleştirmeye hak kazanan adaylar belgelerin asılları ile aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak en geç 10.08.2022 tarihine kadar Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta yolu veya herhangi bir şekilde yapılan diğer müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Asil olarak yerleşmeye hak kazananlardan İstenilen Belgeler:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2- SGK Hizmet Dökümü Güncel Tarihli (Barkodlu e-Devlet Çıktısı)

3- Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı İbraz Edilecektir)

4- Diploma Fotokopisi (Aslı İbraz Edilecektir)

5- Kazanan Adayın Sonuç Açıklama Belgesi

6- Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastane veya Özel Hastanelerden alınmış) *

*/ Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık kurulu raporunda en az 3 hekimden ve biri psikiyatri dalından olmak zorundadır.) Ayrıca “BAŞVURDUĞU BRANŞTA (Çalışacağı unvan yazılacaktır.) ÇALIŞMAYA ENGEL TEŞKİL EDECEK HERHANGİ BİR HASTALIĞI YOKTUR, VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞMAYA MÜSAİT, GÖREVİNİ YAPMAYA ENGEL OLACAK HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU OLMADIĞI” ifadesi raporda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için erkek en az 170 cm, kadın en az 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmadığını “Sağlık Raporunda” belirtecek. Vardiyalı sistemde çalışmaya müsait, görevini yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmadığı açıkça belirtilecektir.

7– Fotoğraf (4 Adet)

8- Sabıka Kaydı (Barkodlu e-Devlet Çıktısı)

9- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi(Barkodlu e-Devlet Çıktısı)

10- Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Kamu Görevlisi olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan ya da E-Devlet üzerinden alacakları “Hitap Hizmet Dökümü belgesi”

11- Daha önce 657 sayılı Kanun’ un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi” ve istifa etmiş olanlardan sebebi (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ ın ek madde 1’inde sayılan durumlar) açık ve net belirtilmiş “İstifa Oluru”

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna yerleşen adaylar için “Güvenlik Kimlik Kartı” fotokopisi (Aslı İbraz Edilecektir)

13- Başvuruda İstenilen Sertifikaların Asılları

NOT: Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ve sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylara görev yapacağı birim tarafından iletişime geçilecek ve sözleşme imzalamaya çağırılacaktır.