Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Yetkilileri İle Görüşmeler Yapıldı

Üniversitemiz Genel Sekreterlik bünyesinde kurulan ‘’Genel Arşiv Birimi’’ çalışmaları kapsamında, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi işlemlerinin dış paydaşlarımız ile birlikte koordine edilmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı yetkilileri ile görüşmeler yapıldı.