ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

İdari Personel Memnuniyet Anketi ve İç Paydaş Memnuniyet Anketi

Üniversitemiz Genel Sekreterlik bünyesinde çalışan personelimizin ve iç paydaşlarımızın görüşlerini belirlemek, çalışmalarımız ile ilgili memnuniyetinizi ölçmek amacı ile düzenlenen anketimize gerekli ilgiyi göstereceğinize inanıyor, katılımızdan dolayı teşekkür ediyoruz.Elde edilen veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gizli tutulacaktır.