ERASMUS+ KA131 Personel Ders Verme Faaliyeti Başvuru Sonuçları
(2021 SÖZLEŞME Dönemi 2021-1-TR01-KA131-HED-000003370)

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Ders Verme hareketliliği için başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. Başvuru tarihleri 06.06.2022-20.06.2022 olarak belirlenmiş ve seçim ve yerleştirme işlemleri E-devlet Kapısı platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülmüştür (https://portal.ua.gov.tr)

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Ders Verme hareketliliği sonuçlarına Aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

EK1- SONUÇLAR

Hibe almaya hak kazanan katılımcıların 30.08.2022 tarihine kadar bir davet mektubu sunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hibe hakkı yedek adaylara devredilecektir. Erasmus+ Ders Verme faaliyeti ile ilgili detaylı bilgilere EK2-Erasmus+ Ders Verme bilgi notundan ulaşılabilir.

Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri aşağıda yer almaktadır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Erasmus+ Personel Ders Verme Seçim Kriterleri
KRİTER PUAN
Başlangıç Puanı +50
MGÜ Hizmet Yılı Çalışma yılı (+) puan olarak eklenecektir.
Yabancı Dil Puanı Sunulan yabancı dil puanının %10’u (+) puan olarak eklenecektir.
Bölüm Erasmus+ Koordinatörü olmak +3
Erasmus+ anlaşması yapmış olmak +10
Engel Durumu +10
Şehit Gazi yakını olmak +15
Daha Önce Erasmus+ programlarından yararlanma -10

• Çalışma yılı hesaplanırken MGÜ Personel Daire Başkanlığından 22.06.2022 tarihinde alınan liste esas alınmıştır.

• Dil Puanı hesaplanırken E-Devlet sistemine yüklenen Dil Belgeleri esas alınmıştır. Belge yüklemeyen katılımcıların dil puanı “0” olarak hesaplanmıştır.

Ek Belgeler:

EK1 Ders Verme
Sonuç Listesi

EK2 Erasmus Ders Verme
Bilgilendirme Dokümanı

EK3 Ulusal Ajans
El Kitabı