Prof. Mehmet Salih Ergan’ın Kütüphanesi, Üniversitemize Bağışlandı

Prof. Mehmet Salih Ergan’ın Kütüphanesi, Üniversitemize Bağışlandı

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nün kurucu ilk bölüm başkanı olan merhum Prof. Mehmet Salih Ergan’ın kişisel kütüphanesi, ailesi tarafından Üniversitemize bağışlandı.

Türkiye’nin en kapsamlı kişisel müzik kütüphanelerinden birisi olarak kabul edilen Prof. Mehmet Salih Ergan Hocamızın kütüphanesini üniversitemize bağışlayan ailesine şükranlarımızı sunar, hocamız Prof.Mehmet Salih Ergan’a Allah’tan rahmet dileriz.

ÖZGEÇMİŞİ (Kendi kitabından alınmıştır) 1939-2021

1 Mart 1939’da, çiftçilikle uğraşan Hüseyin Bey’le ev hanımı Fadime Hanım’ın altı evladının üçüncüsü olarak Trabzon’un Yomra ilçesinde doğdu.

Yomra Merkez İlkokulu (1950) ve Kayseri Pazarören İlköğretmen Okulunu (1956) bitirdi. Aynı yıl girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü (sonradan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi) Müzik Bölümü’nden 1959’da mezun oldu.

Müzikle ilgili eğitimini bu okullarda, Nurhan Cangal (1950-1952), Ahmet Kayalıdere ve İhsan Arın (1953-1956), Prof. Eduard Zuckmayer, Ferhunde Erkin, Süleyman Tamer, Bülent Arel ve Peter Waiss (1956-1959) gibi isimlerden faydalanarak tamamladı.

1972 yılına kadar liselerde, 1973-1982 yılları arasında Yüksek İslam Enstitüsünde, 1983’ten 1997’ye kadar da Selçuk Üniversitesi’nde müzik öğretti.

Klâsik Türk Müziği ve Batı Müziğinin teorik meseleleriyle yakından ilgilendi.

Çok sayıda kongre, sempozyum ve panele iştirak etti. Keman ve piyano çalabilmekte, İngilizce bilmekteydi.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi iken 1 Mart 2006’da emekliye ayrıldı.

KİTAPLARI:

1) (Müşterek), Meslekî Türk Musıkîsi, YAY-KUR Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, ANKARA, 1976;

2) Türkiye Müzik Bibliyografyası, KONYA, 1994;

3) Zübde-i Makale-i İlm-i Musikî, İnceleme-Metin-Dizin, Osmanlıca elyazmasından çeviri, 1988;

4) (Müşterek), Anadolu Türküleri ve Musikî İstikbâlimiz, M. Ragıp Gazimihal’in Osmanlıca eserinden çeviri, İSTANBUL, 2006;

5) Türkiye Müzik Bibliyografyası, II. Basım Aşamasında, Kültür Bakanlığı, KONYA, 2003.