Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme Faaliyeti Başvuru Sonuçları

(2022 Sözleşme Dönemi 2022-1-TR01- KA131-HED-000054149)

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Eğitim Alma hareketliliği için başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. Başvuru tarihleri 08.04.2024-28.04.2024 olarak belirlenmiş ve seçim ve yerleştirme işlemleri E-devlet Kapısı platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülmüştür (https://turnaportal.ua.gov.tr/).

 

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Eğitim Alma hareketliliği sonuçlarına Aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

 

EK-1 Personel Ders Verme Faaliyeti Başvuru Sonuçları

 

Hibe almaya hak kazanan katılımcıların 30.05.2024 tarihine kadar bir davet mektubu sunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hibe hakkı yedek adaylara devredilecektir. 

 

Hareketliliklerin 31.07.2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

 

Erasmus+ Ders Verme  faaliyeti ile ilgili detaylı bilgilere EK2-Erasmus+ Ders Verme  bilgi notundan ulaşılabilir.

 

EK-2 Personel Ders Verme Faaliyeti Bilgilendirme Dokümanı

 

Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri EK-3 de yer almaktadır.

 

EK-3 Personel Ders Verme Faaliyeti Seçim Kriterleri

 

  • Çalışma yılı hesaplanırken MGÜ Personel Daire Başkanlığından 30.04.2024 tarihinde alınan liste esas alınmıştır. Çalışma yılı puanı hesaplanırken toplam çalışma ayı/ 12 dikkate alınarak hesaplanmıştır. Örneğin 4 yıl 3 ay çalışan bir personelin yıl puanı 51( toplam çalışma ayı)/ 12= 4.25 olarak belirlenmiştir.
  • Dil Puanı hesaplanırken Turna Portal sistemine yüklenen Dil Belgeleri esas alınmıştır. Belge yüklemeyen katılımcıların dil puanı “0” olarak hesaplanmıştır.

EK-4 Erasmus Anlaşmaları Listesi EK-5 Ulusal Ajans El Kitabı