Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Faaliyeti Başvuru Sonuçları

(2022 Sözleşme Dönemi 2022-1-TR01- KA131-HED-000054149)

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Eğitim Alma hareketliliği için başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. Başvuru tarihleri 08.04.2024-28.04.2024 olarak belirlenmiş ve seçim ve yerleştirme işlemleri E-devlet Kapısı platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülmüştür (https://turnaportal.ua.gov.tr/).

 

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Eğitim Alma hareketliliği sonuçlarına Aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

 

EK-1 Eğitim Alma Faaliyeti Başvuru Sonuçları

 

Hibe almaya hak kazanan katılımcıların 31.05.2024 tarihine kadar bir davet mektubu sunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hibe hakkı yedek adaylara devredilecektir.  Erasmus+ Eğitim Alma faaliyeti ile ilgili detaylı bilgilere EK2-Erasmus+ Eğitim Alma bilgi notundan ulaşılabilir.

 

EK-2 Eğitim Alma Faaliyeti Bilgilendirme Dokümanı

 

Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri Ek-3 de yer almaktadır.

 

Ek-3 Seçim Kriterleri 

 

  • Çalışma yılı hesaplanırken MGÜ Personel Daire Başkanlığından 30.04.2024 tarihinde alınan liste esas alınmıştır.

Çalışma yılı puanı hesaplanırken toplam çalışma ayı/ 12 dikkate alınarak hesaplanmıştır. Örneğin 4 yıl 3 ay çalışan bir personelin yıl puanı 51( toplam çalışma ayı)/ 12= 4.25 olarak belirlenmiştir.

 

  • Dil Puanı hesaplanırken turna portal sistemine yüklenen Dil Belgeleri esas alınmıştır. Belge yüklemeyen katılımcıların dil puanı “0” olarak hesaplanmıştır.
  • Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerle ilgili ek puan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilmiş ve ilgili el kitabının “Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını içeren Personel Eğitim Alma Faaliyetleri bu kapsamda sayılır: Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi (ESCI) araçları, dijital eğitim araçları/yazılımları, programlama ve yükseköğretim kurumlarının yönetimine ilişkin bilişim yazılım ve sistemleri ile ilgili işbaşı eğitim/eğitim kurslarına katılım.” maddesine istinaden eklenmiştir.
  • “Önceliklendirilen Aday Grubu***  puanı eğitim alma faaliyetinde idari personel önceliklendirilir maddesine istinaden” eklenmiştir.
EK-4 Uygulama El Kitabı