Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Faaliyeti Başvuru Sonuçları

(2022 Sözleşme Dönemi 2022-1-TR01- KA131-HED-000054149)

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Eğitim Alma hareketliliği için başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. Başvuru tarihleri 21.05.2024-04.06.2024 olarak belirlenmiştir olarak belirlenmiş ve seçim ve yerleştirme işlemleri E-devlet Kapısı platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülmüştür (https://turnaportal.ua.gov.tr/).

 

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Eğitim Alma hareketliliği sonuçlarına Aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

 

EK-1 Eğitim Alma Faaliyeti Başvuru Sonuçları

 

Erasmus+ Eğitim Alma faaliyeti ile ilgili detaylı bilgilere EK2-Erasmus+ Eğitim Alma bilgi notundan ulaşılabilir.

 

EK-2 Eğitim Alma Faaliyeti Bilgilendirme Dokümanı

 

Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri Ek-3 de yer almaktadır.

 

Ek-3 Seçim Kriterleri 

 

  • Çalışma yılı hesaplanırken MGÜ Personel Daire Başkanlığından 06.06.2024 tarihinde alınan liste esas alınmıştır. Çalışma yılı puanı hesaplanırken toplam çalışma ayı/ 12 dikkate alınarak hesaplanmıştır. Örneğin 4 yıl 4 ay çalışan bir personelin yıl puanı 52( toplam çalışma ayı)/ 12= 4.33 olarak belirlenmiştir.
  • Yabancı Dil sınavlarının geçerliliği 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yabancı dil puanı kabul edilecek son geçerlilik yılı 2019’dur. Dil Puanı hesaplanırken Turna Portal sistemine yüklenen Dil Belgeleri esas alınmıştır. Belge yüklemeyen katılımcıların dil puanı “0” olarak hesaplanmıştır.
  • Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerle ilgili ek puan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilmiş ve ilgili el kitabının “Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını içeren Personel Eğitim Alma Faaliyetleri bu kapsamda sayılır: Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi (ESCI) araçları, dijital eğitim araçları/yazılımları, programlama ve yükseköğretim kurumlarının yönetimine ilişkin bilişim yazılım ve sistemleri ile ilgili işbaşı eğitim/eğitim kurslarına katılım.” maddesine istinaden eklenmiştir. Başvuru ilanında belirtildiği üzere başvuru kriterleri arasında yer alan Yapay zekâ ile ilgili faaliyetler ve/veya dijitalleşme ile ilgili kriterden yalnızca birinden puan verilecektir.
  • “Önceliklendirilen Aday Grubu***  puanı eğitim alma faaliyetinde idari personel önceliklendirilir maddesine istinaden” eklenmiştir.
  • Sisteme yüklenmemiş olan belgeler, sonuçlar ilan edildikten sonra dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Takvimi:

Başvuru Başlangıç: 21.05.2024

Başvuru Bitiş: 04.06.2024

Sonuçların İlanı: 06.06.2024

Başvuru Sonuçlarına İtiraz tarihleri: 06.06.2024-10.06.2024 ( bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır).

Programdan Feragat Etmek İçin Son Tarih: 31.06.2024

 

EK-4 Örnek Davet Mektubu EK-5 Hibe Sözleşmesi