“Görme Engelli Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Perspektifinden Müzik Yetenek Sınavlarında Erişilebilirlik” Başlıklı Makale, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi’nde Yayınlandı

Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar Urhan ve yüksek lisans öğrencimiz Ali Caner Alpaslan’ın birlikte çalıştığı, görme engelli öğrencilerin müzik yetenek sınavlarında karşılaştıkları zorlukları ve görme engelli akademisyenlerin önerilerine dayalı çözüm önerilerini dile getiren “Görme Engelli Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Perspektifinden Müzik Yetenek Sınavlarında Erişilebilirlik” başlıklı makale, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmıştır.

DOI: 10.51460/baebd.1249791