Sanat ve Tasarım Fakültesi 01.12.2023 Tarihli Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanı Nihai Sonuç Açıklama

Üniversitemiz tarafından 01.12.2023 tarihinde ilan edilen kadrolara yerleşmeye hak kazanan adaylara ilişkin sonuçlara aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

ASİL OLARAK YERLEŞTİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 

İlan edilen kadrolara yerleşmeye hak kazanan adayların, aşağıda belirtilen belgeleri tamamlamak suretiyle Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Memurluğu Yapmasına Engel Bulunmadığına Dair Psikiyatri Uzmanı Tarafından Verilen Sağlık Raporu)

3- Fotoğraf (2 Adet)

Not: Adayların Mezuniyet evrakları ve/veya tecrübeye dair belgelerinin asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

EVRAK TESLİM TARİHLERİ:

02.01.2024 – 11.01.2024 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır.