KA171 Proje Başvuru Sonuçları

2022 dönemi Erasmus+ Ana Eylem Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Teklif Çağrıları kapsamında KA171 Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumları ile Ortaklık Proje başvuruları sonuçları açıklanmıştır. KA171 Uluslararası Hareketlilik Projeleri program ülkeleri ile ortak ülkeler arasında öğrenci ve personel hareketliliğini mümkün kılmaktadır. Ortak Ülkeler ile Hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir faaliyet türüdür. Faaliyetin temel amaçları:

 Ortak ülkelerle iş birliği aracılığı ile güçlü bir uluslararası boyut elde etmek,

 Avrupa’da yükseköğretime olan ilgiyi artırmak ve Avrupalı yükseköğretim kurumlarının dünya çapında yükseköğretim piyasasında rekabet edebilirliğini desteklemek,

 Ortak ülkelerin gelişimini teşvik etmek amacı ile Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına ve modernizasyonuna destek vermektir.

Buna istinaden, Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün yapmış olduğu proje başvurusu kapsamında Bosna Hersek ve Arnavutluk olmak üzere iki ülke ile ortaklığımız Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş olup, Üniversitemiz toplamda 24.080,00 € bütçe almaya hak kazanmıştır. 2022 Dönemi KA171 Hibe Dağıtımı Sonuçlarında büyük bir başarıya imza atan Üniversitemiz, Avrupa Birliği dışındaki 2 ülke (Bosna Hersek ve Arnavutluk) ile artık öğrenci ve öğretim elemanı değişimini hibeli olarak gerçekleştirebilecektir. Bu sayede üniversitemiz söz konusu ülkelere hem öğrenci hem de öğretim elemanlarımızı gönderme ve o ülkelerden de misafir öğrenci ve öğretim elemanı alma imkânına sahip olabilecek.