Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Lisans Özel Yetenek Sınavını Kazanan Adaylar İçin
Kesin Kayıt Duyurusu

Üniversitemizin 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için yaptığı Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre, Lisans programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kayıt işlemlerini;

* Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi: 23-25 Ağustos 2022

* İcra Sanatları Fakültesi: 29 Ağustos-2 Eylül 2022

* Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi:

Müzik Eğitimi: 15-17 Ağustos 2022
Görsel Sanatlar Eğitimi: 29-31 Ağustos 2022

Tarihleri arasında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi ya da şahsen başvurarak yapabileceklerdir. İlgili tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Çevrimiçi Kayıt için tıklayınız…

ÇEVRİMİÇİ KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi.
2. Mezun olduğu Alanı/ Kolu/Bölümü diplomasında ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemiş ise, bu bilgilerin yer aldığı ve mezun olduğunu gösterir resmi belge.
3. YKS (TYT-2022) Sınav Sonuç Belgesi.
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
5. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtacak şekilde çekinilmiş olmalıdır).

* Kayıt işlemlerini çevrimiçi gerçekleştiren adayların öğrencilik hakkı kazanabilmeleri için yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını en geç 7 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Bürolarına teslim etmeleri gerekmektedir.

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi.
2. YKS (TYT-2022) Sınav Sonuç Belgesi.
3. Başka bir lisans programında kaydı olan adayların Üniversitemize kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan (Açıköğretim programlarına kayıtlı olan öğrenciden kayıt sildirme şartı aranmaz, ancak Cumhubaşkanlığı Kararı doğrultusunda ilgili eğitim-öğretim yılı için belirlenen katkı payını ödemek zorundadır.) kaydının silinmesi ve YÖKSİS’te kayıt silme işleminin güncellenmesi gerekmektedir. Sistem üzerinden güncelleme gerçekleştiremeyen adayların ilgili üniversiteden kaydının silindiğine dair belgeyi yanlarında getirmeleri gerekmekte olup, adayların kayıtları bu sayede gerçekleşebilecektir.
4. Nüfus Cüzdanı önlü, arkalı olacak şekilde Fotokopisi ( Aslı ile kontrol edilerek alınacaktır).
5. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtacak şekilde çekinilmiş olmalıdır).
6. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları, şahsen başvurmasında engel bir durumun olması halinde noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilerce kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
7. Erkek adaylardan (Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç ) askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı yapılan beyan ile ilgili, Üniversitemizin sorumluluğu bulunmaz.
8. Bir programa kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacak olup, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini en geç 30 Aralık 2022 tarihine kadar teslim etmemeleri halinde kayıtları silinecektir.
9. Belgelerin eksikliği durumunda kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Kesin kayıt işlemleri ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Büroları tarafından yürütülecektir.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI YKS İLE YERLEŞEN ADAYLAR İÇİN KESİN KAYIT DUYURUSU

Üniversitemiz Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Ön lisans programlarına girmiş olduğu YKS sonucu tercihi doğrultusunda ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden online olarak 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, şahsen kayıt yaptıracak adaylar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarına müracaat edeceklerdir.

ELEKTRONİK KAYIT (E-DEVLET ÜZERİNDEN) YAPTIRACAK ADAYLAR:

* Elektronik Kayıt öğrencilerin e-devlet üzerinden yükseköğretim kurumlarına kayıt yapmaları için kullanılan bir kayıt sistemidir. Elektronik kayıt, öğrencinin kayıt işlemlerini yerine getirebileceği kesin kayıttır. e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler online öğrenci belgesi alabilirler.

* Kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştiren adayların aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını en geç 7 Ekim 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir:

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi.
2. YKS (TYT-2022) Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtacak şekilde çekinilmiş olmalıdır.)

* e-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir veya mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturabileceklerdir.

* e-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak öğrenciler için üniversiteler için e- kayıt kullanım kılavuzunu incelemeniz önemlidir. E-kayıt Kullanım Kılavuzu için tıklayınız…

* Elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden alınacak olup Milli Eğitim Bakanlığı sisteminden lise mezun bilgisi, Asker alma Dairesi Başkanlığı sisteminden askerlik durum bilgisi ve YÖKSİS Öğrenci verisi üzerinden başka bir denk programa dâhil olup olmadığı kontrolünden geçirildikten sonra kayıt olabileceklerdir. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize bizzat başvuru için yönlendirilecektir.

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi.
2. YKS (TYT-2022) Sınav Sonuç Belgesi.
3. Başka bir ön lisans programında kaydı olan adayların Üniversitemize kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan (Açıköğretim programlarına kayıtlı olan öğrenciden kayıt sildirme şartı aranmaz, ancak Cumhubaşkanlığı Kararı doğrultusunda ilgili eğitim-öğretim yılı için belirlenen katkı payını ödemek zorundadır.) kaydının silinmesi ve YÖKSİS’te kayıt silme işleminin güncellenmesi gerekmektedir. Sistem üzerinden güncelleme gerçekleştiremeyen adayların ilgili üniversiteden kaydının silindiğine dair belgeyi yanlarında getirmeleri gerekmekte olup, adayların kayıtları bu sayede gerçekleşebilecektir.
4. Nüfus Cüzdanı önlü, arkalı olacak şekilde Fotokopisi ( Aslı ile kontrol edilerek alınacaktır).
5. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtacak şekilde çekinilmiş olmalıdır).
6. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları, şahsen başvurmasında engel bir durumun olması halinde noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilerce kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
7. Erkek adaylardan (Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç ) askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı yapılan beyan ile ilgili, Üniversitemizin sorumluluğu bulunmaz.
8. Bir programa kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacak olup, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini en geç 30 Aralık 2022 tarihine kadar teslim etmemeleri halinde kayıtları silinecektir.
9. Belgelerin eksikliği durumunda kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Kesin kayıt işlemleri ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

KAYIT İŞLEMLERİ SONRASINDA:

Üniversitemiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı derslerinin başlama tarihi 3 Ekim 2022’dir.

1. Oryantasyon Eğitimi

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Oryantasyon programı 3-5 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Öğrenci Kimlik Kartları

Öğrenci Kimlik Kartı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu gösteren bir belge niteliğinde olmasının yanı sıra, Üniversite içinde çeşitli hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak üzere de kullanılabilir. Ayrıca öğrenci kimlik kartları yemek kartı olarak da kullanılmaktadır. Üniversite’ye yeni kayıt olan öğrencilerin, öğrenci kimlikleri derslerin başladığı ilk hafta kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokullarından alabileceklerdir.

3. Ders Kayıt İşlemleri

– Ders kayıtları; öğrenciler tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

– Kayıt olunacak derslerin seçimi ve kayıtların tamamlanması ve danışman onay işlemlerinden öğrencinin kendisi sorumludur.

– Ders kayıt ve danışman onay işlemini yerine getirmeyen öğrenci ders ve sınavlara katılamaz.

4. Danışman Atanması

Üniversitemizde eğitime başlayan öğrencilere rehberlik etmek üzere danışman atanır. Danışman bilgilerine öğrenci bilgi sistemine giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

5. Muafiyet Başvurusu (Kredi Transferi)

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, bu yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerin kredilerinin transfer edilmesi talebinde bulunabilirler. Bunun için 19-23 Eylül tarihlerinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe transkript ve ders içerikleriyle birlikte başvurulması gerekmektedir. Kredi transfer işlemi “MGU Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” hükümleri doğrultusunda yapılacak olup süresi içinde başvuruda bulunmayanların daha sonra yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Akademik Takvim

Üniversitelerin kayıt yenileme, ders ekleme ya da bırakma, akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangıç-bitiş tarihleri duyurulur. Her eğitim dönemi başında güncellenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan akademik takvimi takip etmek zorundadır.

Akademik Takvim için tıklayınız…