Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi
Tez Savunması Takvimi

Sınav Dönemleri Önerilen Tez Savunma Tarihi Son Tez Teslim Tarihi
1. Azami eğitim süresini dolduran öğrenciler ve talep eden öğrenciler 24 Haziran – 19 Temmuz

5 Haziran – 4 Temmuz

(önerilen savunma tarihinden 10 iş günü önce)

2. Talep eden öğrenciler 22 Temmuz – 29 Ağustos

5 Temmuz – 15 Ağustos

(önerilen savunma tarihinden 10 iş günü önce)

3. Yalnızca mazereti bulunan öğrenciler 2 Eylül – Ders Ekle Bırak Son Tarihi (Ekim)*

16 Ağustos – *

(önerilen savunma tarihinden 10 iş günü önce)

* 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilecektir.