Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Fakülte Kurulu Kararı

KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI
10.01.2022 01 01

Gündem: Üniversitemizce 10.01.2022 tarihinde uzaktan eğitime geçiş konusunda alınan 2022/02 sayılı Senato kararı doğrultusunda Fakültemizde uygulanacak esaslar görüşüldü.

Karar No 2022/01: Yapılan görüşmeler sonucunda, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının son dönemde yüz yüze eğitimin sürdürülmesi konusundaki risk ve sakıncaları arttırması nedeni ile Üniversitemizce 10.01.2022 tarihinde uzaktan eğitime geçiş konusunda alınan senato kararı doğrultusunda Fakültemiz lisans programları için;

1- 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı 14. Hafta derslerinin uzaktan eğitimle; online, video kaydı, ders notu iletimi vb. yöntemlerden biri tercih edilerek tamamlanmasına,

2- Pandemi sürecinde karantinada ya da temaslı olan öğrencilerimizden derse devam aranmaması kararına ek olarak, 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı 14. Hafta dersleri için öğrencilerden devam zorunluluğu aranmamasına,

3- 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı Final ve Bütünleme sınavlarının uzaktan eğitimle online olarak (google meet üzerinden, video kaydı vb.) veya proje, ödev teslimi vb. şeklinde yapılmasına,

4- 10.01.2022 tarihinden itibaren duyuruları yapılan sanatsal etkinliklerin, etkinlik sahiplerince online gerçekleştirilmesi, ertelenmesi veya iptal edilmesinin uygun olduğuna ve kararın gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Genel Sekreterliğe bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Hasan Burak KARA

Fakülte Sekreteri

Raportör