Sözleşmeli (4/B) Personel Alımı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Üniversitemiz Rektörlüğünde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre 24 Aralık 2021 tarihinde ilan edilen KPSS puan sırası ve genel nitelikler esas alınmak suretiyle başvuran adayların değerlendirme sonuçları aşağıda yayımlanmıştır.

Yerleştirme Sonuçları:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) için tıklayınız.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) için tıklayınız.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Kadın) için tıklayınız.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşmeye hak kazanan adayların www.mgu.edu.tr adresinden ilanından itibaren aşağıdaki belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil olarak yerleşmeye hak kazananlardan İstenilen Belgeler:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe için tıklayınız )

2- Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastanelerden alınmış)

3- Fotoğraf (4 Adet)

4- Atama başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu ( Form için tıklayınız )

Not : Adayların Mezuniyet evrakları ve Sertifikaların asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir.

Evrak Teslim Tarihleri : 11 Ocak – 28 Ocak 2022 tarihleri arası.