Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
Yaz Dönemi Tez Savunması Sınav ve Mezuniyet İşlemleri Takvimi

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Tez Savunması Sınavı ve Mezuniyet İşlemleri Takvimi aşağıda yer almaktadır.

İŞLEM TARİH ARALIĞI
1- Danışman tarafından intihal raporlarının enstitüye sunulması * 5 Haziran – 23 Haziran
2- Tezin Enstitüye sunulması ** 5 Haziran – 23 Haziran
3- Tezlerin şekilsel uygunluk incelemesi 5 Haziran – 7 Temmuz
4- Uygun olan tezlerin savunma jüri önerilerinin enstitüye sunulması 12 Haziran – 14 Temmuz
5- Sınav tarihlerinin ilanı 19 Haziran – 21 Temmuz
6- Tez savunma sınavları 10 Temmuz – 31 Ağustos
7- Sınav evraklarının enstitüye sunulması Sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içinde
8- Başarılı bulunan tezlerin enstitüye sunulması Sınav tarihinden itibaren 1 ay içerisinde
9- Son mezuniyet işlemleri Ağustos – Eylül 2023
* Formlar kısmında yer alan MGÜ Tez Çalışması İntihal Raporu Beyanı Formu ile birlikte sunulacaktır.
** Formlar kısmında yer alan MGÜ Tez Tezlim Kontrol Formu ile birlikte sunulacaktır.