Perspektif’21 Uluslararası Çevrimiçi
Karma Sergi Sanatseverlerle Buluşacak

12 ülke, 21 sanatçı ve 21 sanat eseri ile Perspektif’21 sergisi 21 Ocak 2021 tarihinde sanatseverler ile buluşacaktır. Türkiye, İtalya, Almanya, Hindistan, Makedonya, Kosova, Belarus, Mısır, Bosna Hersek, Macaristan, Çin ve Kore olmak üzere 12 ülkenin katılımı ile gerçekleşecek uluslararası çevrimiçi karma sergi dünyamıza ve insanlığa ne getireceğini bilmediğimiz 2021 yılına sanatsal bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından gerçekleştirilecek Perspektif 2021 Uluslararası Karma Sergiye 21 Ocak 2021 tarihinde https://www.mgu.edu.tr/sanatgalerisi/perspektif adresinden ulaşım sağlanabilecektir.

Mobilden izlemek için tıklayınız: 

https://www.mgu.edu.tr/sanatgalerisi/perspektif-mobile

With 12 countries, 21 artists and 21 artworks, Perspective’21 exhibition will meet with art lovers on 21 January 2021.

The international online mixed exhibition, which will be held with the participation of 12 countries including Turkey, Italy, Germany, India, Macedonia, Kosovo, Belarus, Egypt, Bosnia and Herzegovina, Hungary, China and Korea, aims to present an artistic perspective to 2021, which we do not know what it will bring to our world and humanity.

Perspective 2021 International Group Exhibition, which will be held by Ankara Music and Fine Arts University, Faculty of Music and Fine Arts Education, Visual Arts Education Department will be accessible on 21 January 2021 at 

https://www.mgu.edu.tr/sanatgalerisi/perspektif.

Click to watch on mobile: 

https://www.mgu.edu.tr/sanatgalerisi/perspektif-mobile