T.C.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
Müzik Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım Esasları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Doktora ve Yüksek Lisans programlarına 2018–2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenciler alınacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular 14 Ocak -17Ocak 2019tarihlerinde http://mgu.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır.
MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI 18.01.2019 Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi http://mgu.edu.tr adresinde duyurulacaktır.
SINAV TARİHLERİ Yüksek Lisans : 28 Ocak 2019 Saat 10.00
Doktora : 29 Ocak 2019 Saat: 10.00
SONUÇLARIN İLANI (Asil ve yedek liste) 28 Ocak 2019 (Yüksek Lisans)
29 Ocak 2019 (Doktora)
KESİN KAYIT TARİHLERİ 4-5 Şubat 2019
YEDEK KAYIT TARİHİ 6 Şubat 2019
KONTENJANLAR
Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Doktora
Müzik Bilimleri Türk Vatandaşı:10
Yabancı Uyruklu:2
Toplam:12
Türk Vatandaşı:5
Yabancı Uyruklu:2
Toplam:7

1- YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR
a. Herhangi bir lisans programından mezun olmak
b. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekir. Not durum belgeleri farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Not Dönüşüm Tablosunagöre hesaplanacaktır.
c. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca TÖMER’den alınmış Türkçe yeterlilik belgesine (en az C1 seviyesinde) sahip olmak.
d. ALES ve Yabancı dil notu şartı aranmayacaktır.

2- YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARINDA SINAV UYGULAMASI ve DEĞERLENDİRME
a. Sınav iki aşamalı olarak uygulanacak olup, ilk bölümde,bilimsel değerlendirmeye yönelik yazılı sınav;
b. İkinci bölümde ise, aday öğrencinin, müzik bilimleri alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları içeren, bilimsel değerlendirmeye yönelik dosya sunumu ve mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir.
c. Dosya içeriğinde bulunması gereken belgeler şunlardır:
1. Özgeçmiş,
2. İlgi duyduğu, kendisini geliştirmek veya çalışmak istediği alanlara dair kişisel bilgi, birikim ve tecrübesini ortaya koyabileceği yazılı bir başvuru belgesi,
3. Alanıyla ilgili olarak bugüne dek yaptığı çalışmalar, katılmış olduğu tüm bilimsel ve sanatsal etkinliklere ait yazılı, sesli, görsel belgeler (afiş, katılım belgesi, sertifika ya da program vb.).
ç. Sınavın çalgı performans bölümü için piyano ve bateri dışındaki tüm çalgı, ekipman ve aksesuarlar aday tarafından sınav merkezine getirilecektir.
d. Sınavdan 60 (altmış) altında not alan öğrenciler değerlendirme dışı kalacaklardır.
e. Sınavdan 60 ve üzeri not alan öğrencilerin başarı sıralama notu, lisans mezuniyetlerinin %30’u sınav notlarının %70’i baz alınarak hesaplanacak ve başarı sıralaması buna göre yapılacaktır.
f. Sınav jürisinin uygun görmesi ve teklifi halinde, sınavda başarılı bulunan öğrencilerden lisans mezuniyeti müzik alanı dışında olanlar içinEnstitü Müdürlüğü tarafından bilimsel hazırlık sınıfı açılacaktır.
1-DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR
a. Herhangi bir yüksek lisans programından mezun olmak,
b. Doktora / Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekmektedir.. Not durum belgeleri farklı sistemde ortalaması yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Not Dönüşüm Tablosunagöre hesaplanacaktır.
c. YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 55 ve üzeri puan almış olmak,
d. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca TÖMER’den alınmış Türkçe yeterlilik belgesine (en az C1 seviyesinde) sahip olmak.
e. ALES şartı aranmayacaktır.
2- DOKTORA BAŞVURULARINDA SINAV UYGULAMASI ve DEĞERLENDİRME
a. Sınav iki aşamalı olarak uygulanacak olup, ilk bölümde,bilimsel değerlendirmeye yönelik yazılı sınav;
b. İkinci bölümde ise, aday öğrencinin, müzik bilimleri alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları içeren dosya sunumu ve mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir.
c. Dosya içeriğinde bulunması gereken belgeler şunlardır:
1. Özgeçmiş,
2. Yüksek Lisans Tezi,
3. İlgi duyduğu, kendisini geliştirmek veya çalışmak istediği alanlara dair kişisel bilgi, birikim ve tecrübesini ortaya koyabileceği yazılı bir başvuru belgesi,
4. Alanıyla ilgili olarak bugüne dek yaptığı çalışmalar, katılmış olduğu tüm bilimsel ve sanatsal etkinliklere ait yazılı, sesli, görsel belgeler (afiş, katılım belgesi, sertifika ya da program vb.).
ç. Sınavın çalgı performans bölümü için piyano ve bateri dışındaki tüm çalgılar, ekipman ve aksesuarları aday tarafından getirilecektir.
d. Sınavdan 70 (yetmiş) altında not alan öğrenciler değerlendirme dışı kalacaktır.
e. Sınavdan 70 ve üzeri not alan öğrencilerin başarı sıralama notu; yüksek lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %25’i ve sınav notunun %60’ı baz alınarak hesaplanacak ve başarı sıralamasıbuna göre yapılacaktır.
f. Sınav jürisinin uygun görmesi ve teklifi halinde, sınavda başarılı bulunan öğrencilerden lisans mezuniyeti müzik alanı dışında olanlar için Enstitü Müdürlüğü tarafından bilimsel hazırlık sınıfı açılacaktır.
g. Yabancı uyruklu, Türkçe yeterlilik belgeleri (en az C1 seviyesinde) ile yukarıda yazan koşulların tümüne sahip olmak zorundadır.

İrtibat Tel: 0312 486 16 15 ve 0312 486 1614