T.C.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım Duyurusu

Üniversitemiz Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına

 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenciler alınacaktır.

Adaylar Online başvuruda Tüm Üniversite programları arasından en fazla 2 program tercih edebilirler.

A-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

  1. Herhangi bir lisans programından mezun olmak
  2. Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde 60 ve üzeri olması gerekir. Not durum belgeleri farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.
  3. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca TÖMER’den alınmış Türkçe yeterlilik belgesine (en az C1 seviyesinde) sahip olmak.
  4. ALES ve Yabancı dil notu şartı aranmayacaktır.

 

B- DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

  1. Herhangi bir yüksek lisans programından mezun olmak,
  2. Doktora programlarına başvuracak adayların Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde 60 ve üzeri olması gerekir. Not durum belgeleri farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.
  3. YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 55 ve üzeri puan almış olmak,
  4. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca TÖMER’den alınmış Türkçe yeterlilik belgesine (en az C1 seviyesinde) sahip olmak.
  5. ALES şartı aranmayacaktır.

 

c- 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Giriş Kılavuzları