Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim Örnek Çalışmalar Kitabı

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde “açık bilim ve açık erişim” konularında çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda üniversiteler için araştırma veri yönetimi planı hazırlamak, açık veri ve araştırma verisi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, eğitimler vermek, özellikle Avrupa ile uyumlu birlikte çalışabilir sistemler oluşturulmasına destek vermek, raporlar hazırlamak ve çeviriler yapmak amacıyla oluşturulan YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu tarafından çevirisi yapılan; “Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı”

https://acikerisim.yok.gov.tr/,
https://www.yok.gov.tr/yayinlar/yayinlarimiz
 ve
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJRZD adreslerinden erişime açılmıştır.

Bütün dünyada kurumların araştırmacılarını araştırma verisi konusunda nasıl yönlendirdikleri hakkında genel bir bakış açısı sunmayı amaçlayan bu kitap, Türkçe literatürdeki önemli bir eksikliği giderecek ve farkındalık oluşmasını sağlayarak, yapılacak çalışmalara temel teşkil edecektir.