Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeline Yönelik 2024 Yılında Merkezi Yapılacak Olan Görevde Yükselme Sınavının Ön Başvuru Değerlendirme Sonuçları

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” kapsamında Merkezi yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavına 20 Mayıs – 31 Mayıs 2024  tarihleri arasında müracaat eden adayların başvuruları değerlendirilmiştir.

Ön Başvuru değerlendirme sonuçlarına itiraz edecek adayların 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında dilekçe ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurması gerekmektedir.

Görevde Yükselme Sınavına başvuran adaylara ilanen duyurulur.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.