Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

Üniversitemiz Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır.

– Adaylar başvurularını 30 Ağustos 2020 ile 10 Eylül 2020 tarihleri arasında, Üniversitemiz internet sayfasından (https://www.mgu.edu.tr/tr) çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Adaylar Online başvuruda Tüm Üniversite programları arasından en fazla 2 program tercih edebilirler. Başvuru kabul süreçleri Kılavuzlarda yer almaktadır.

A- KONTENJANLAR
Lisansüstü Program T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş (TC+YU)
Tezli Yüksek Lisans Müzikoloji 5 1 1+1
Müzik Teorisi 5 1 1+1
Müzik Teknolojisi 5 1 1+1
Çalgı Eğitimi 20 4
Ses Eğitimi 12 2 1
Müzik Eğitimi 5 1
Görsel Sanatlar Eğitimi 5
Doktora Müzik Bilimleri 5 1 1+1*
Sanatta Yeterlik Müzikte İcra 20
*Yatay Geçiş: Tezli Yüksek Lisans programlarına yatay geçiş başvurularında en az bir dönem, bağlı bulunduğu mevcut programda başarılı olmak; Doktora programlarına yatay geçiş başvurularında ise, en az bir dönem, bağlı bulunduğu mevcut programda başarılı olmak, henüz doktora yeterlik sınavına girmemiş olmak kaydıyla Müzikoloji veya Müzik Bilimleri Anabilim Dalı programlarından birinde fiilen doktora öğrencisi olmak.
B- DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Lisansüstü Program Dosya Değerlendirme Alan Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Duyurulması Alan Sınavı ve Mülakat Tarihleri
Tezli Yüksek Lisans Müzikoloji Pr. 11-16 Eylül 2020 * 17 Eylül 2020
Müzik Teorisi Pr. 11 Eylül 2020 12 Eylül 2020 17 Eylül 2020
Müzik Teknolojisi Pr. 11-16 Eylül 2020 * 17 Eylül 2020
Çalgı Eğitimi Pr. 11-13 Eylül 2020 14 Eylül 2020 16-22 Eylül 2020
Ses Eğitimi Pr. 11-13 Eylül 2020 14 Eylül 2020 16-22 Eylül 2020
Müzik Eğitimi Pr. 11 Eylül 2020 12 Eylül 2020 14-15 Eylül 2020
Görsel Sanatlar Eğitimi Pr. 11 Eylül 2020 12 Eylül 2020 15-16 Eylül 2020
Doktora Müzik Bilimleri Pr. 11-17 Eylül 2020 17 Eylül 2020 18 Eylül 2020
Sanatta Yeterlik Müzikte İcra Pr. 11-13 Eylül 2020 14 Eylül 2020 16-22 Eylül 2020
* Müzikoloji ve Müzik Teknolojisi Programlarında Dosya İncelemesi ve Alan sınavı/Mülakat birlikte değerlendirileceği için başvurusu uygun bulunan adayların tümü Alan sınavına girecek ve ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
C- YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

a. Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.

b. Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekir. Not durum belgeleri farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.

c. Yabancı uyruklu adaylar için varsa Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmak.

d. Müzik Eğitimi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programları dışında ALES ve Yabancı dil notu şartı aranmayacaktır.

D- DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

a. Herhangi bir Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak.

b. Doktora programlarına başvuracak adayların Lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekir. Not durum belgeleri farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.

c. YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 55 ve üzeri puan almış olmak.

d. Yabancı uyruklu adaylar için varsa Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmak.

e. ALES şartı aranmayacaktır.

E- YERLEŞTİRME SÜRECİ
SONUÇLARIN İLANI 22 Eylül 2020
KESİN KAYIT TARİHLERİ 28-29 Eylül 2020
YEDEK KAYIT TARİHİ 02 Ekim 2020
 

Adres : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yukarı Dikmen Mahallesi 648. Cadde Turan Güneş Bulvarı
No:4 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARA

İletişim : 0312 486 16 25 – 0312 486 16 69
E-mail : oidb@mgu.edu.tr