Kalite Elçisi Eğitim Programı Hakkında

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında yetkinlik kazandırmak amacıyla Kalite Elçisi Eğitim Programı (KEP’23) düzenlenmektedir. Eğitime katılmak üzere seçilen ve eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek ve bu kişiler başvuru yapmaları halinde, YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında öğrenci değerlendirici havuzuna dâhil edileceklerdir.

Üniversitemizde oluşturulması planlanan Öğrenci Kalite Çalışma Grubuna öğrenci seçiminde ise söz konusu programa katılım gösteren ve eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler önceliklendirilecektir.

Bir önceki program detaylarına;

https://yokak.gov.tr/kep23-1-yuksekogretim-ogrencilerine-yonelik-kalite-elcisi-egitimi–456 adresinden erişilebilir. Sonraki eğitimlere katılabilmek için www.yokak.gov.tr web sitesindeki ve @kaliteelcisi sosyal medya hesaplarındaki duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.