Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
2022-2023 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

Üniversitemiz Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarına 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır.

Başvurular 25 Temmuz 2022 (Saat 09.00) – 05 Ağustos 2022 (Saat 23.59) tarihleri arasında, Üniversitemiz internet sayfasından (www.mgu.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Başvuru kabul süreçleri ve diğer detaylar Ana Bilim/Ana Sanat Dallarının Özel Yetenek Giriş Sınav Kılavuzlarında yer almaktadır.

A-Kontenjanlar

KONTENJANLAR
LİSANSÜSTÜ PROGRAM T.C. UYRUKLU YABANCI UYRUKLU YATAY GEÇİŞ
T.C. Y.U.
Tezli Yüksek Lisans
Müzikoloji Ana Bilim Dalı 7 1 1 1
Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı 5 1 1 1
Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı 5 1 1 1
Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı 26 7 1 1
Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı 14 4
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 10 1 1 1
Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı 10 1
Doktora Müzik Bilimleri 10 1 1 1
Sanatta Yeterlik Müzikte İcra 21 6 1 1
* Adaylar en fazla 2 farklı programa başvuru yapabilirler.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Programların Sınav Takvimleri

SINAV TAKVİMLERİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU TARİHLERİ DOSYA DEĞERLENDİRME ALAN SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DUYURULMASI ALAN SINAVI VE MÜLAKAT TARİHLERİ
Tezli Yüksek Lisans
Müzikoloji Ana Bilim Dalı 25.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında 22-24 Ağustos 2022 * 25-26 Ağustos 2022
Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı 25.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında 18-19 Ağustos 2022 19 Ağustos 2022 23-24 Ağustos 2022
Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı 25.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında 15-19 Ağustos 2022 * 24-25 Ağustos 2022
Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı 25.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında 08-11 Ağustos 2022 12 Ağustos 2022 22-29 Ağustos 2022
Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı 25.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında 08-11 Ağustos 2022 12 Ağustos 2022 22-29 Ağustos 2022
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 1-5 Ağustos 2022 10 Ağustos 2022 15-16 Ağustos 2022
Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı 25.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında 12 Ağustos 2022 25-26 Ağustos 2022
Doktora Müzik Bilimleri 25.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında 22-24 Ağustos 22 * 29 Ağustos 2022-31 Ağustos 2022
Sanatta Yeterlik Müzikte İcra 25.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında 08-11 Ağustos 2022 12 Ağustos 2022 22-29 Ağustos 2022
* Müzikoloji ve Müzik Teknolojileri Yüksek Lisans ile Müzik Bilimleri Doktora Programlarında Dosya İncelemesi ve Alan Sınavı/Mülakat birlikte değerlendirileceği için başvurusu uygun bulunan adayların tümü Alan Sınavına girecek ve bu durum ile ilgili ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
C- YERLEŞTİRME SÜRECİ
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN ÜNİVERSİTEMİZ RESMİ WEB SAYFASINDA İLANI 02 Eylül 2022
KESİN KAYIT TARİHLERİ 05-08 Eylül 2022
YEDEK KAYIT TARİHİ 12-16 Eylül 2022

D- Yüksek Lisans Programı Başvurularında Aranacak Şartlar

a) Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekmektedir. Not durum belgeleri (transkript) farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.

b) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına bağlı merkezler tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde Türkçe Dil Seviyesini gösteren bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adaylar, geçici kayıtları yapılarak 1 (bir) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılacaklardır. Bu süre sonunda C1 düzeyinde Türkçe Dil seviyesini gösteren bir belge ibraz edememeleri durumunda geçici kayıtları silinecektir.

c) Yüksek Lisans programlarına başvuruda Yabancı dil notu şartı aranmayacaktır.

d) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların başvuruda YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

e) Müzik Eğitimi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programları dışında ALES şartı aranmayacaktır.

E- Doktora ve Sanatta Yeterlik Programı Başvurularında Aranacak Şartlar

a) Doktora programlarına başvuracak adayların Tezli Yüksek Lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 3,00 ve üzeri olması gerekmektedir. Not durum belgeleri (transkript) farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.

b) YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 55(ellibeş) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

c) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına bağlı merkezler tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde Türkçe Dil Seviyesini gösteren bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adaylar, geçici kayıtları yapılarak 1 (bir) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılacaklardır. Bu süre sonunda C1 düzeyinde Türkçe Dil seviyesini gösteren bir belge ibraz edememeleri durumunda geçici kayıtları silinecektir.

d) Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarına başvurularda ALES şartı aranmayacaktır.

e) Yüksek Lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların başvuruda YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

F- Yatay Geçiş

a) Tezli Yüksek Lisans programlarına yatay geçiş başvurularında en az bir dönem, bağlı bulunduğu mevcut programda başarılı olmak ve tez aşamasına geçmemiş olma şartı aranmaktadır.

b) Doktora programlarına yatay geçiş başvurularında ise en az bir dönem bağlı bulunduğu mevcut programda başarılı olmak ve tez/sanat çalışması aşamasında olunmaması gerekmektedir.

G- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Programları Giriş Kılavuzları

(20.07.2022 Tarihinde Sınav Kılavuzları Güncellenmiştir)

Müzikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Sınav Kılavuzu

Müzik Teorisi Tezli Yüksek Lisans Programı Sınav Kılavuzu

Müzik Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı Sınav Kılavuzu

Çalgı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sınav Kılavuzu

Ses Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sınav Kılavuzu

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sınav Kılavuzu

Görsel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sınav Kılavuzu

Müzik Bilimleri Doktora Programı Sınav Kılavuzu

Müzikta İcra Sanatta Yeterlik Programı Sınav Kılavuzu